Tävlingsvillkor

1. Registrerade ronder i GIT
För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap.
2. Anmälan till tävling
För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. Tävlingsgreenfee betalas av spelare som inte är medlemmar i Golf Star eller har fullvärdigt medlemskap för tävlingen. Anmälan till tävling görs i GIT. Vid överanmälan till en tävling gäller normalt anmälningsordning. Återbud efter lottning, utan godtagbara skäl, debiteras med gällande startavgift. Spelare som uteblir från start, utan godtagbara skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. (Godtagbara skäl, se 8.3.5.1 i Spel- och tävlingshandboken)
Efteranmälan godtas i mån av plats direkt till tävlingsledningen.
Anmälningsavgift är 150 kr. Vid tävlingar med sponsorer tillämpas högre avgifter.
Tävlingsgreenfee tillkommer i förekommande fall (se ovan).
3. Handicapklasser
Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat bestäms för en specifik tävling: Klass A handicap till och med 11,4 (Hcp-grupp 1 – 2)
Klass B handicap 11,5 till 26,4 (Hcp-grupp 3 – 4)
Klass C handicap 26,5 till 36,0 (Hcp-grupp 5)
Klass D handicap 36-54
Vid färre än fem deltagare eller fem lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt beslut av tävlingsledningen
4. Särskiljning (Regel 3.3a)
I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 18 och därefter hål 18 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.
5. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)
Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning
6. Prisutdelning
Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.
För att få ta emot pris krävs att spelaren har EGA exakt tävlingshandicap.
7. Resultat – tävlingen officiellt avslutad
När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.