Lokala regler

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)
a. Vita pinnar höger om hål 9 mellan 18-hålsbanan och 9-hålsbanan gäller endast 18-hålsbanan.
b. Elstängsel längs hål 17 utgör gräns för Out of Bonds.

2. Pliktområden (Regel 17)
a. Elstängsel längs hål 8 är gräns för rött pliktområde som är oändligt.
b. Det röda pliktområdet till höger om hål 10 som bara är definierat på en sida är oändligt.
c. Det röda pliktområdet till höger om hål 12 som bara är definierat på en sida är oändligt.

3. Green (Regel 13)
a. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
• spelaren,
• klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
• ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).
Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

4. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a. Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från det elektriska gränsstaketet på hål 17 får spelaren, utan plikt, ta lättnad enligt Regel 16.1 och då som referenspunkt använda punkten som är två klubblängder från staketet och är på samma avstånd från hålet.

5. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszonsom ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
6. Jordfasta stenar och berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre är mark under arbete.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. 150-meters pinnar.
3. En spelare får lättnad utan plikt för sprinklerlock som befinner sig i hans spellinje, om bollen ligger utanför green på spelfältet och sprinklerlocket är inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen. Lättnad får tas enligt regel 16.1.