En fantastisk resa för klubben

Publicerat: 2023-04-16 - 18:51 - Skrivet av Mathias Zetterlund

Efter nio år som klubbens ordförande, slutar Anders Örnevall i samband med årsmötet den 23 april. Läs hans sista krönika där han gör en kort exposé över klubbens snart 40-åriga historia

Waxholms Golfklubb är en av Vaxholms mest betydande föreningar. Klubben hade vid den senaste räkningen drygt 3000 medlemmar. Det är den högsta siffran någonsin sedan starten 1989 och placerar klubben i den absoluta toppen i Sverige.
Jag har varit engagerad i klubben, från och till, sedan starten. De senaste nio åren som dess ordförande. Det är fantastiskt att ha fått vara med på den här resan som startade för snart 40 år sedan då en grupp vaxholmare bestämde sig för att bygga en golfbana i kommunen. Den enda möjliga marken att anlägga en bana på var på Bogesundslandet där det fanns ett antal hektar som hade varit åkermark. Det var lite kämpigt i början då bland annat Länsstyrelsens miljöenhet var motståndare till en golfbana och jag glömmer aldrig en träff med miljöenheten som hellre såg tät energiskog än en golfbana.

Men vi kämpade ner motståndet, mycket tack vare stöttande kommunalpolitiker och tjänstemän i Vaxholm. Kommunen köpte marken av dåvarande Domänverket och skrev ett långsiktigt arrendeavtal med den nybildade klubben. 1995 stod hela anläggningen klar med en 18-hålsbana, en niohåls korthålsbana, driving range, klubbhus med mera.
Så här beskrev Tommy Nordström, den banarkitekt som klubben anlitade för att rita banan, hur han såg på markområdet:
” Området för banan har ett utsökt läge med ögonkontakt mot Askrikefjärden i söder och skogsbryn i norr. Landskapet kännetecknas av öppenhet och långa svepande linjer som avbryts på några ställen av bevuxna åkerholmar...Golfbanan känns som en logisk del av Bogesundslandet”. Jag tror de flesta delar den uppfattningen idag.

Sedan tio år ägs anläggningen av GolfStar, en aktör som klev in med friska pengar när klubbens existens var hotad på grund av en rejäl lågkonjunktur i Golfsverige. Min roll som ordförande har bland annat varit att skapa och utveckla goda relationer med våra ägare. Ett av mina mål har varit att hitta en ömsesidig respekt för varandras intressesfärer så att vi tillsammans har kunnat utveckla verksamheten.

Vi har en mycket kraftfull klubb idag med en stabil ekonomi och en ständigt pågående verksamhetsutveckling. Detta tack vare engagemang, kunskap och kreativt idéskapande hos alla de medlemmar som, under min ledning dessa nio år, varit engagerade i bland annat klubbstyrelsen och i olika kommittéer. Men även tränarstaben med Mathias Zetterlund i spetsen, banpersonalen med Pelle Gripenberg och Anders Löfberg som frontfigurer samt personalen i klubbhuset har bidragit till att vaxholmsanläggningen är så populär långt utanför kommungränsen.
Nu lämnar jag över ordförandeklubban på årsmötet den 23 april. Jag känner stor tacksamhet över att ha fått representera er alla under så många år.

Anders Örnevall, avgående ordförande för Waxholms Golfklubb