Omfattande banarbete på GolfStar Waxholm

Publicerat: 2022-06-05 - 18:34 - Skrivet av Mathias Zetterlund

Som vi tidigare berättat har den gångna vintern varit alla greenkeepers och golfbanors mardröm och en av de värsta på flera år. GolfStar Waxholm är tyvärr den banan bland GolfStars samtliga 19 banor som drabbats hårdast på grund av isbildning och frystorka. Så nu behöver man ta krafttag för att hitta en lösning.

Efter djupare analys och undersökningar av banan under de veckor som Waxholm har
varit öppen, kan vår banpersonal konstatera att man måste göra ett omfattande arbete på
de flesta greenerna för att rädda dom. Detta för att öka chanserna att greenerna
återhämtar sig och återgår till det fina skick som vi är vana vid.
Regionschef Anders Degling, som har det övergripande ansvaret för banskötseln på
Waxholm, säger så här om det kommande arbetet:
– Den långa och bitvis kalla vintern med isbildning och frystorka har tyvärr dödat de flesta
greenerna på GolfStar Waxholm. Vi har tyvärr inte fått den respons på återväxt vi hade
hoppats på, delvis på grund av den kalla våren.
Vi kommer därför under nästa vecka att vertikalskära greenerna, hålpipa, stödså med olika
metoder för att sedan lägga på ett lager med dress-sand. Vi kommer även att höja
klipphöjden för att ge de nya plantorna en chans att etablera sig. För att ge stöd till de
nysådda gräsfröna kommer vi behöva köra kortare bevattningar på greenerna även under
dagtid, påpekar Anders.
Arbetet kommer inledas den 8 juni och fortsätter även den 9:e och eventuellt 10 juni.
Under dessa dagar kommer banan att hållas helt stängd.
– Därefter öppnar vi upp den för spel igen. Vi hoppas att våra medlemmar och gäster har
förståelse för detta, avslutar Anders Degling.