Nu grävs det för fullt

Publicerat: 2022-03-30 - 09:51 - Skrivet av Mathias Zetterlund

Nu renoveras bunkrar och tees Äntligen är renoveringen av bunkrar och tees igång. Startskottet gick för ett par veckor sedan för den första etappen som omfattar hål 10 till 13. Greenkeepern Pelle Gripenberg guidar oss runt och berättar om det viktigaste som ska göras.
Vi börjar med hål 10:
– Den gamla greenbunkern kommer att göras om till en gräsbunker eftersom det ligger sten i botten som hela tiden kommer upp när det regnar. Det har att göra med det problem vi har med greenen som aldrig blir riktigt bra. Nu tror vi att i samband med att greenen byggdes så "slog" vi hål på en rullstensås som passerar under bunkern och greenen. En rullstensås innehåller oftast giftiga gaser och det är därför greenen mår dåligt. Vi avvaktar analysresultat för att kunna ta ställning till hur vi ska göra.
Vidare mot korthålet, hål 11. Här har tees varit för små så nu byggs en helt ny tee-platå, för avstånden 65 och 59, på hela 320 kvm. Övriga tees, 55 och 49, väntar man till nästa höst med att renovera tills den nya tee-limpan är grön och klar för spel.
– Nu hoppas jag att vi kan lägga färdigt gräs så vi kan komma igång snabbt till våren, säger Pelle.
Över till hål 12. Här finns numera ett dike mot hål 13 och den första fairwaybunkern blir en gräsbunker. Den andra bunkern byggs om så den blir lite djupare. 
– Runt green blir det också helt nytt, berättar Pelle. Den djupa greenbunkern försvinner och istället blir det en gräskant. Når man inte upp på green med sitt slag, kommer bollen att rulla ner i botten.Vi bygger istället en mindre bunker till höger i framkant av green. Det blir därmed en annan inspelslinje mot green, mer till vänster än tidigare. 
Avslutningsvis hål 13, ett hål som många anser vara banans tristaste hål, ganska platt och där inspelet mot green är intetsägande. Men nu blir det ändring.
–  Den första fairwaybunkern, till höger, är borta och ersätts av en greenbunker och den andra byggs om så den hamnar mer till vänster. Den nya bunkerdesignen överlag innebär också att bakom bunkrarna, finns en grund gräsbunker, just för att fånga in sämre bunkerslag.
Den andra stora förändringen på 13 är att man skalar ner de tre kullarna på baksidan av greenen. Problemet enligt banarkitekten Peter Fjällman som varit med och skissat om hålen, har varit att man inte upplever hela greenen vid inspel.
– När vi har mätt nedslagen, fortsätter Pelle, hamnar 9 av 10 inspel på främre delen av greenen även om flaggan står långt bak. Genom att skala ner kullarna, ser man hela greenen och vattnet mellan 15 och 16 på ett helt annat sätt. Vi vill också styra slagen mer till vänster och har därför tagit bort greenbunkern till vänster och flyttat den högra bunkern bakåt cirka 15 meter, just för att undvika slag som hamnar mot tees på hål 14. På så vis kommer hela greenen av användas.
I huvudsak är detta det som ska göras under höst/vinter/vår. Dessutom byggs ett nytt "dam-tee", avstånd 49, på hål 15. Bunkergreenen på hål 17 görs också om då den alltid blir full med vatten så fort det är blött och den kommer att byggas närmare greenen.
– Samma sak med bunkern till vänster på hål 9, ovanför pumphuset. Den måste vi också "slå hål på" för att vattnet ska rinna iväg.
– Så det händer mycket nu innan vintern slår till på allvar och till våren säger Pelle och hastar vidare. Han ska hinna med mycket innan det är dags för semester.