Miljöpolicy

2004 erhöll Waxholms Golfklubb, som andra klubb i distriktet, SGF’s miljödiplom. Diplomet omfattar klubbens hela verksamhet.
Redan år 2000 gjordes en mycket omfattande miljöutredning.
Miljöarbetet fokuserar på att använda mindre bekämpningsmedel, gödning och istället använda miljövänliga produkter.